Mezinárodní přeprava

Skupina BEST LOGISTIKA CARGO poskytuje mezinárodní silniční přepravu nákladů různé náročnosti. Díky profesionálnímu a komplexnímu přístupu, dlouholetým zkušenostem zaměstnanců a objemné databázi dopravců máme dobrou pověst spolehlivého partnera a dodavatele.

Naše přednosti

Všechny typy vozidel pro přepravu Vašeho nákladu. Nákladní doprava z Ruska do všech evropských zemí kamiony evropského typu o objemu od 3,5 m3 do 130 m3, využití chladicích vozů, silniční dopravy o malé a velké tonáži, specializovaných nákladních vozidel, vozidel s povolením pro přepravu nebezpečných věcí (ADR) a nadrozměrné kamionové přepravy.

Geografie nákladní dopravy. Realizujeme vývozní a dovozní přepravu nákladů mezi Ruskem a evropskými zeměmi:
– západní Evropa – Rakousko, Belgie, Německo, Nizozemsko, Francie, Švýcarsko, Česká republika, Slovinsko, Slovensko, Polsko;
– jižní Evropa – Itálie, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Chorvatsko, Srbsko, Řecko;
– Severské státy – Švédsko, Norsko, Dánsko.

Flexibilní tarify. Výdaje na přepravu nákladů jsou položkou rozpočtu, kterou zasilatel zboží při výběru přepravní společnosti nejvíce zohledňuje. Optimalizujeme Vaše přepravní výdaje, protože vycházíme z přesné představy o tarifech pro jednotlivé směry.

Poradenství v oblasti zahraniční ekonomické činnosti a celního odbavení pro naše zákazníky. Když zasilatel objednává mezinárodní přepravu nákladu poprvé, chce si být jist, že náklad bude přepraven v souladu se všemi pravidly hraničního přechodu a že veškeré potřebné doklady budou řádně vystaveny. Díky svým znalostem a zkušenostem můžeme poskytovat poradenství v oblasti celního odbavení ještě ve fázi plánování přepravy nákladu, obstarávat příslušné doklady a zajišťovat jejich kontrolu, jakož i provádět v některých případech samotné celní odbavení nákladu.

Konsolidace nákladů. Spolupracujeme s dopravními společnostmi zemí SNS, České republiky, Polska, Německa, a proto můžeme zajistit konsolidaci nákladů ve skladech našich partnerů, skladování a překládku z jednoho vozidla do jiného.

Nepřetržité sledování pohybu vozidel. Moderní zařízení, komunikační systémy a celodenní poskytování informací o poloze přepravovaného nákladu umožňují zákazníkovi být v obraze a kontrolovat dodržování dodací lhůty.

Pojištění každého nákladu. Nabízíme našim zákazníkům pojišťovací služby pro každý náklad v samostatném vozidle s pokrytím veškerých rizik, a to bez ohledu na povahu a hodnotu přepravovaného nákladu.